Rozpočet pro váš event do 48 hodin – bez závazku

AAA_prepoved_blog_1080x600_02_event-01
AAA_prepoved_blog_1080x600_02_event-01

Plánujete firemní event a přemýšlíte nejen nad tím, kdy jej vlastně zorganizovat. Nová doba otevřela nejen nové možnosti, ale také změnila přístup k eventovým rozpočtům.
Pokud nám pošlete vyplněný eventový brief, garantujeme vám dodání rámcové kalkulace do 48 hodin.*

Můžete tak získat prvotní představu o výši investice nebo naopak získat cenovou rozvahu k porovnání kalkulace s vaším tradičním dodavatelem. Našich 25 let zkušeností nás opravňuje tvrdit, že předložená rámcová kalkulace bude s přesností +/- 10 % od realizační ceny.

Umíme spočítat snad všechny typy tradičních eventů (konferenci, teambuilding, den otevřených dveří, roadshow, vánoční večírek či ples…), ale samozřejmě i nové formáty, které zažívají boom díky koronavirové přestávce.

Naceníme tedy i online event, kdy dění na jevišti zůstává stejné a pomyslné hlediště se přesouvá do domácností účastníků k monitorům jejich PC, případně tzv. hybridní event (kombinace tradičního a online eventu), kdy je hlediště rozděleno podle aktuálních možností uživatelů na přímé návštěvníky eventu a online účastníky.  

Položkový rozpočet velmi přesně sestavíme nejen díky znalostem tržních cen, ale také díky našim tradičně používaným kalkulačním šablonám, které obsahují všechny nám známé položky, jež by měl daný typ eventu obsahovat. Počasí ovlivnit neumíme, ale v kalkulaci bude i mokrá varianta, pokud půjde o outdoorovou akci.

reflog
reflog